Mikrometry – sprawdzanie metrologiczne sposobem warsztatowym

      Możliwość komentowania Mikrometry – sprawdzanie metrologiczne sposobem warsztatowym została wyłączona

W jaki sposób w warunkach warsztatowych sprawdzić mikrometr pod względem metrologicznym? Pomocne w tym przypadku może okazać się 5 kroków, które musimy wykonać. I tak, zaczynamy od:

1. Oględzin zewnętrznych oraz oceny płynności obrotów bębna i sprzęgła.

Bęben powinien obracać się płynnie i bez zacięć. W momencie zaciśnięcia się wrzeciona i kowadełka na badanym przedmiocie, sprzęgło powinno obracać się z charakterystycznym grzechotem. Najczęstsze uszkodzenia mikrometrów dotyczą bębna oraz powierzchni pomiarowych wrzeciona i kowadełka oraz zabrudzeń i wytarć.

 

Zdjęcie powyżej przedstawia mikrometry analogowe zewnętrzne ze wzorcami nastawczymi

Mikrometr analogowy zewnętrzny zestaw 4 szt. 0 – 100 mm 0,01 HOGETEX

Kolejnym krokiem jest:

2. Ocena wskazań dokonana na wzorcach nastawczych

Badania wskazań mikrometru, przeprowadzane na wzorcach nastawczych należy powtarzać jak najczęściej. Budowa mikrometru umożliwia korektę ewentualnych błędów.

3. Ocena nacisku pomiarowego pochodzącego od sprzęgła

Po uprzednim przekręceniu tzw. „grzechotki” powinien on zapewnić dokładne doleganie kowadełka i wrzeciona do mierzonego przedmiotu. Oceną jakości pracy sprzęgła jest powtarzalność wskazań wykonana na wzorcach.

4. Ocena zacisku

Wrzeciono unieruchomione zaciskiem nie powinno obracać się po przyłożeniu momentu wywołanego przez obrót sprzęgła. Jednocześnie jego użycie nie powinno powodować zmiany wskazań o więcej niż 2 µm.

5. Ocena stopnia namagnesowania

Ocenę stopnia namagnesowania przeprowadzamy przy pomocy opiłków stalowych. Mikrometr nie powinien przyciągać suchych opiłków o ciężarze 0,2 g.