Mikrometry wewnętrzne

      Możliwość komentowania Mikrometry wewnętrzne została wyłączona

Mikrometry wewnętrzne szczękowe budowane są jako jednostronne lub dwustronne. Mikrometry wewnętrzne jednostronne mają zakres od 5 do 30 mm. Przykład takiego mikrometru przedstawia zdjęcie poniżej;

Mikrometr analogowy wewnętrzny  5 – 30 mm 0,01 mm

Mikrometry wewnętrzne dwustronne mają zakres od 5 do 55 mm. Dzięki zastosowaniu podwójnej pary szczęk pomiarowych zwiększył się zakres pomiarowy na jednym przyrządzie. Dzisiaj jednak mikrometry dwustronne stosowane są bardzo rzadko.

Dokładność wskazań mikrometrów wewnętrznych wynosi 0,01 mm natomiast błąd wskazań dla I klasy dokładności ± 4 µm a dla II klasy ± 8 µm tak dla jedno- jak i dwustronnych. Powszechność  i szeroka dostępność średnicówek czujnikowych spowodowała, że mikrometry wewnętrzne są rzadziej stosowane. Ich wadą niewątpliwe są krótkie szczęki pomiarowe, najczęściej wynoszące 10 mm. Budowa ta ogranicza możliwości pomiarowe do płytkich otworów. Jednak pomiary dokonywane przy pomocy mikrometrów wewnętrznych mają też swoich zwolenników. Ich zaletą niewątpliwie jest stosunkowo duży zakres pomiarowy, brak konieczności częstego sprawdzania oraz sprzęgło przeciążeniowe, które gwarantuje właściwy nacisk pomiarowy.

Więcej informacji oraz mikrometrów analogowych wewnętrznych znajdziecie na stronie www.pomiarowenarzedzia.pl w kategorii Mikrometry, w zakładce Analogowe wewnętrzne.