Mikrometry wewnętrzne

Mikrometry wewnętrzne szczękowe budowane są jako jednostronne lub dwustronne. Mikrometry wewnętrzne jednostronne mają zakres od 5 do 30 mm. Przykład takiego mikrometru przedstawia zdjęcie poniżej; Mikrometr analogowy wewnętrzny  5 –… Read more »

Kątowniki stalowe według normy DIN 875

Kątem, który najczęściej spotykamy w budowie maszyn jest kąt prosty 90°, czyli prostopadłość. Podstawowym narzędziem pomiarowym, którym możemy ocenić prostopadłość jest kątownik. Wyróżniamy następujące rodzaje kątowników:     kątowniki powierzchniowe płaskie… Read more »

Trasowanie płaskie – co to takiego?

Dziś zajmiemy się wyjaśnieniem pojęcia trasowanie płaskie. Trasowanie płaskie to proces technologiczny stosowany najczęściej w obróbce materiałów. Polega on na wyznaczaniu określonych linii na danej płaszczyźnie. Trasowanie rozpoczynamy od wyznaczenia… Read more »

Średnicówki – typy i rodzaje

Dziś zajmiemy się narzędziem pomiarowym zwanym średnicówką. Co to takiego? Średnicówka to narzędzie pomiarowe do mierzenia wymiarów wewnętrznych, przede wszystkim średnic otworów. Wyróżniamy średnicówki mikrometryczne i czujnikowe. Te dwa rodzaje… Read more »

Wysokościomierz suwmiarkowy – co to jest?

Dziś zajmiemy się wysokościomierzami suwmiarkowymi. Wysokościomierz suwmiarkowy to przyrząd pomiarowy, który służy jak sama nazwa wskazuje do pomiaru wysokości analizowanego detalu czy przedmiotu. Pomiar z użyciem wysokościomierza wykonujemy ustawiając sam… Read more »